+420 775 107 229

Apartmán  U Peciho
Ubytování v Jeseníkách

Cenově dostupné ubytování v těch nejkrásnějších českých horách - Jeseníkách. Ať už míříte za zimní nebo letní dovolenou, na běžky, lyže či kolo, Apartmán U Peciho  Vám poskytne komfort a zázemí za celoročně výhodné ceny.

Rezervovat pobyt

Ubytovací řád apartmánu

  Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny:  

 1. Host apartmánu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti. 
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele. 
 3. Ubytování hostů s předáním klíčů od apartmánu je možné vždy v den nástupu po 15:00 hodině
 4. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci apartmánu.
 5. Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného apartmánu předány osobně správci  v den ukončení pobytu do 10:00 hodin. Správce apartmánu provede zběžnou kontrolu. 
 6. V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě. 
 7. Ve vnitřních prostorách apartmánu je přísný zákaz kouření. Kouření je možné pouze na zahradě.
 8. Pobyt s domácími mazlíčky je zpoplatněn. Agresivní a neposlušné mazlíčky neubytováváme. 
 9. Noční klid v budově apartmánu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin.
 10. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 11. Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto by si měli vždy apartmán uzamknout.
 12. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci apartmánu či jeho majiteli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Provozní řád bazénu

 1. Bezprostředně před vstupem do bazénu očistěte chodidla v plastové vaničce před bazénem. Opláchněte všechny hračky, které s sebou hodláte vzít do vody. Jakékoli nečistoty přinesené do bazénu, např. tráva, prach, pyly apod., způsobují spotřebu volného chlóru ve vodě. Jeho hladina poté rychle klesá, a naopak roste riziko množení řas.
 2. Platí přísný zákaz skákání do bazénu.
  - Kromě vysoké spotřeby vody existuje i vysoké riziko poranění, které může mít ve spojení s vodou fatální následky.
  - Vlny způsobené skoky do vody mohou na okamžik přerušit přítok vody do filtračního čerpadla, které se zavzdušní a spálí.
 3. Platí přísný zákaz močení do bazénu.
  Kojencům a batolatům, prosíme, oblékněte koupací pleny.
 4. Před odchodem z bazénu vyjměte veškeré hračky a další předměty.
  Hračky mohou vniknout do bazénového skimmeru a způsobit ucpání filtrační soustavy s následným zničením čerpadla bazénového filtru. Jedná se zejména o menší předměty, jako jsou pěnové balónky, malé vodní pistolky apod.
 5. Platí přísný zákaz používání bazénu v opilosti a obecně pod vlivem omamných látek.
  Případné škody na bazénu, bazénovém krytu i bazénové technologii způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek budeme nárokovat v plné výši, a to včetně případného ušlého zisku. 
 6.  Do bazénu je přísný zákaz domácím mazlíčkům!!!
 7. Zákaz kouření v bazénu!
 8. Je zakázáno vnášet do bazénu ostré předměty, skleněné předměty (jehly, špendlíky,sklenice, holících čepelky, injekční stříkačky a jiných předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků) které mohou způsobit zranění, či poškodit vybavení areálu, totéž platí o předmětech osobní potřeby návštěvníků, kde může neúmyslně dojít ke zranění či poškození vybavení areálu. 
 9. Bazén není určen pro samostatné užívání osobami /včetně dětí/, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném užívání. Tyto osoby smějí bazén používat pouze pod neustálým dohledem a plnou odpovědností odpovědné osoby starší 18 let.
 10. Zákaz konzumace jídla a pití v bazénu.
 11. Do bazénu není povoleno vstupovat se žvýkačkou, bonbonem či jiným předmětem v puse, který by mohl být návštěvníkem vdechnut.
 12. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.
 13. Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba, která je povinna zajistit trvalý dozor nad svěřenou osobou v celém areálu, v prostoru bazénu.
 14. Je zakázáno znečišťovat bazén a přilehlé prostory jakýmkoliv způsobem.
 15. Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností, nebo nedodržováním či porušením těchto zásad, nenese provozovatel odpovědnost.

Kontaktujte nás

Máte dotazy nebo si něčím nejste jistí? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme Vaše dotazy, poradíme a zajistíme vše potřebné.